تعاریف و اصطلاحات

تعریف جدید موزه به رأی گذاشته می گردد

بر اساس تصمیم گیری صدوسی و نهمین کمیته اجرایی ایکوم (شورای جهانی موزه ها) که در 30 و 31 تیرماه امسال (22-21 ژوئیه 2019) در پاریس برگزار گردید، تعریف جدیدی از موزه ارائه شد.

4 مهر 1398