خبرنگاران بارش&zwnjهای آذر، جور مهر و آبان را می&zwnjکشد

به گزارش مجله فروشگاهی، سنندج - خبرنگاران - ماه های مهر و آبان آنقدر چشم کردستان را برای بارش باران در انتظار گذاشتند که بهره برداران دیگر امیدی به سبز شدن بذرهای کاشته شده، نداشتند اما آذر با گشاده رویی آمد تا جور کمبودهای بارشی این 2 ماه برای کردستانی ها را بکشد.

خبرنگاران بارش&zwnjهای آذر، جور مهر و آبان را می&zwnjکشد

به گزارش خبرنگاران، کردستان به عنوان استانی کشاورز محور در سال زراعی 1400 - 1399 شاهد زیر کشت رفتن 645 هزار هکتار از اراضی در فصل پاییز بود که عمده آن با حدود 608 هزار هکتار شامل حدود 95 درصد محصول استراتژیک گندم، 36 هزار هکتار جو و یک هزار هکتار نیز کلزا است.

بهره برداران این استان چند روز قبل از پاییز با کلزا به استقبال کشت پاییزه رفتند و پس از آن با به زیر خاک بردن بذور گندم و جو نهایتا در اواخر آبان پفراینده کشت را به امید نزول رحمت های الهی بستند اما آسمان این استان در مهر و آبان نگاهی تنگ نظر به زمین داشت.

این تنگ نظری به حدی بود که طبق آمارهای منتهی به چهل و چهارمین روز سال زراعی جاری (14 آبان) بارش های استان تنها با حدود 1.4 میلیمتر از 98 درصد کاهش به نسبت مدت مشابه سال گذشته برخوردار بود اما بالاخره زور آذر به آبان و مهر چربید.

از آن پس هر چه روزها به آخرین ماه پاییز نزدیکتر می شد آسمان از موضع چشم تنگی خود بیشتر عقب نشینی می کرد بطوریکه در دهه اول آذر میزان بارش ها در این استان نه تنها دیگر فرایند کاهشی نداشت بلکه از مدت مشابه خود نیز از 118 درصد پیشی گرفت.

44 روز بحرانی

معاون توسعه و پیش بینی هواشناسی کردستان در این ارتباط به خبرنگار خبرنگاران گفت: تا 14 آبان امسال تنها 1.4 میلیمتر تقریبا هیچ بارشی نداشتیم بطوریکه در چهار ایستگاه زرینه پنج میلیمتر، مریوان چهار میلیمتر، بانه نیم میلیمتر و بیجار 2 دهم میلیمتر ثبت شد.

علی پناهی با اشاره به اینکه در این زمان از کاهش حدود 98 درصدی بارش ها به نسبت 58 میلیمتر مدت مشابه سال گذشته برخوردار بودیم، گفت: این فرایند تا 24 آبان و با شروع نسبی بارش ها تا حدودی جبران شد و کاهش ها در آمار منتهی به این تاریخ 2 درصد رسید.

وی یادآور شد: میانگین بارش های ثبت شده استان در این تاریخ 58 میلیمتر بود که تنها 2 میلیمتر از 59 میلیمتر مدت مشابه سال گذشته خود کمتر بود.

ورق برگشت

معاون توسعه و پیش بینی هواشناسی کردستان گفت: پیش بینی های هواشناسی برای هفته آخر آبان حاکی از ورود سامانه بارشی داشت که با تحقق آن از 25 تا 28 این ماه نخستین بارش مثمر و تاثیرگذار در رشد محصولات کشاورزی استان روی داد.

پناهی اضافه نمود: در این هفته به صورت میانگین حدود 10 میلیمتر بارش در استان رخ داد که 2 روز مانده به ماه آذر، میانگین بارش ها از 51 به 61 میلیمتر رسید و منجر شد بارش های سال زراعی جاری به نسبت 60.4 میلمتر سال گذشته حدود 2 درصد پیشی بگیرد.

جهش 10 روزه در بارش ها

وی تاکید نمود: در روزهای واپسین آبان مجددا ورود یک سامانه بارشی قوی پیش بینی شد که با تحقق آن در سه روز (30 آبان تا 2 آذر) رشد جهشی در مقایسه بارشی روی داد، در این مدت به صورت میانگین 47 میلیمتر بارش در کردستان رخ داد و کاهش بارندگی در استان جبران و به نسبت مدت مشابه 62 روزه سال گذشته از افزایش 71 درصدی برخوردار شد.

وی گفت: در آمار منتهی به 10 مهر میانگین بارش های این استان 148 میلی متر بود که نسبت به 68 میلی متر مدت مشابه سال گذشته، 118 درصد رشد داشته است.

حجم آب سدهای کردستان هفت درصد کاهش یافت

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کردستان هم گفت: در حال حاضر با احتساب سدهای تلوار، گاوشان و شهید کاظمی بوکان، یک هزار و 258 میلیون مترمکعب آب در سدهای استان وجود دارد در حالیکه این رقم در مدت مشابه پارسال یک هزار و 355 میلیون مترمکعب بود که از کاهش 7.1 درصدی برخوردار است.

کامران خرم اضافه نمود: بدون احتساب این سدها، 517 میلیون مترمکعب آب پشت سدهای استان ذخیره شده که این رقم در مدت مشابه پارسال 529 میلیون مترمکعب معادل بیش از 2 درصد بیشتر بوده است و با توجه به افزایش چشمگیر میانگین بارندگی، پیش بینی می گردد میزان رواناب افزایش و در نهایت سدهای استان از ذخیره آبی مناسبی برخوردار شوند.

وی اضافه نمود: اکنون در سد قشلاق 172 میلیون مترمکعب، آزاد 142 میلیون مترمکعب، سنگ سیاه 17 میلیون مترمکعب، چراغ ویس 38.8 میلیون مترمکعب، سد بانه 1.17 میلیون مترمکعب، گاران 75.1 میلیون مترمکعب، زریبار 44.3 میلیون مترمکعب، زیویه 6.12 میلیون مترمکعب، سورال 10.1 و سیازاخ 6.4 میلیون مترمکعب آب وجود دارد.

دیم زارها چشم انتظار محبت آفتاب

معاون بهبود فراوریات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی کردستان نیز گفت: با وجود اینکه بارش های پاییزه با تاخیر همراه بود اما تاثیرگذاری خوبی بر روی خاک و جوانه زدن بذور کشت شده گندم، جو و کلزا در استان دارد.

محمدصالح احمدی گفت: هم اکنون جوانه زدن محصولات کشت پاییزه از جمله گندم دیم استان نیازمند گرم شدن نسبی هوا دارد تا بتواند از زیر خاک سر بیرون بیاورد.

وی با اشاره به اینکه هم اکنون 80 درصد گندم آبی جوانه زده است، اضافه نمود: مزارع دیم استان به علت کمبود بارش ها هیچ گونه رشدی نداشته اند لذا افزایش نسبی دما در چند روز آینده برای آنها مساله ای حیاتی است.

نزولات جوی 2 هفته گذشته باعث سبزی 48 درصد مزارع کردستان شد

معاون بهبود فراوریات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی کردستان گفت: بارش های قابل توجه نزولات جوی در 2 هفته گذشته و بهره گیری از روش های کشاورزی حفاظتی مزرعه باعث سبز شدن 48 درصد از اراضی زیر کشت این استان در دومین ماه پاییز شد.

محمد صالح احمدی با اشاره به اینکه همزمان با شروع کشت پاییزه، کشاورزان این استان 605 هزار هکتار از اراضی خود را زیر کشت بردند، اضافه نمود: تا به امروز 293 هزار هکتار از این میزان اراضی کشت شده شامل 48 درصد به مرحله سبز شدگی یک تا 2 برگی رسیده است.

وی با اشاره به اینکه تا اواخر ماه آبان سبزشدگی مزارع گندم این استان در مزارع دیم نزدیک به صفر بود، اضافه نمود: با شروع بارندگی های مثمر در زراعت از اول آذر هم اکنون این فرایند رشد قابل توجهی داشته و علاوه بر 62 دصد باقی مزارع نیز در مرحله جوانه زیر خاک هستند.

احمدی گفت: بارش های آذر امسال نه تنها موجب افزایش نزولات جوی در استان شده بلکه باعث جبران عدم بارش ها در ماه های مهر و آبان نیز شده است.

فرصت بهار را از دست نمی دهیم

وی با اشاره به کاهش شدید بارش ها در ماه مهر و آبان در این استان گفت: اما امیدواریم با همکاری بهره برداران و برنامه های ترویجی این سازمان بتوانیم با عملیات به زراعی شامل مبارزه با آفات و علف های هرز، محلول پاشی مزارع در فصل بهار بتوانیم بخشی از کاهش عملکرد در مزارع را جبران کنیم.

کشت گندم در کردستان سه درصد افزایش یافت

معاون بهبود فراوریات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی کردستان گفت: عملیات کشت گندم در اراضی این استان از نظر سطح به نسبت سال گذشته سه درصد افزایش یافته است.

احمدی گفت: در سال زراعی جاری 608 هزار هکتار اراضی زیر کشت محصول گندم رفته که این آمار در مدت مشابه سال گذشته حدود 591 هکتار بود.

وی با اشاره به اینکه سطح ابلاغی گندم در این استان برای سال زراعی جاری 593 هزار هکتار شامل 33 هزار هکتار گندم آبی و 560 هزار هکتار گندم دیم بود، اضافه نمود: امسال تحقق سطح ابلاغی نیز حدود 2 درصد بیشتر بوده که عمده علت این افزایش، نرخ قیمت گذاری خرید تضمینی این محصول است.

احمدی اضافه نمود: در سال زراعی جاری قیمت خرید تضمینی گندم از سوی دولت در ازای هر کیلوگرم 40 هزار ریال اعلام شده که این نرخ به نسبت 25 هزار ریال سال گذشته 60 درصد شامل 15 هزار ریال رشد دارد.

وی یادآور شد: همچنین در سال زراعی جاری علاوه بر گندم 36 هزار هکتار جو، یک هزار هکتار کلزا و حدود 2 هزار هکتار انواع دانه های علوفه ای دیگر نیز زیر کشت رفته است.

کردستان استانی با موضوع کشاورزی است به طوریکه این فعالیت ها در فراوری ناخالص آن سهمی 25 درصدی و در بخش اشتغال نیز سهم 30 درصدی دارد و 110 هزار بهره بردار استان سالانه حدود سه میلیون تن محصول را فراوری و روانه بازار می نمایند؛ از این درآمد و اقتصاد استان وابستگی شدید به نزولات جوی دارد و امیدوار هستیم این رحمت الهی در فصل زمستان خاک کردستان را رو سفید کند.

منبع: ایرنا
انتشار: 15 دی 1399 بروزرسانی: 15 دی 1399 گردآورنده: shop98ia.ir شناسه مطلب: 1337

به "خبرنگاران بارش&zwnjهای آذر، جور مهر و آبان را می&zwnjکشد" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "خبرنگاران بارش&zwnjهای آذر، جور مهر و آبان را می&zwnjکشد"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید