بافت کلاه ، آموزش بافت کلاه ساده با میل

به گزارش مجله فروشگاهی، ستاره | سرویس خانه داری - در این آموزش انواع مدل بافت کلاه ساده با میل برای بچه ها (پسرانه و دخترانه) یاد داده شده است. در این مدل ها از ساده ترین روش های بافت استفاده شده است و نخ زیادی نیاز ندارد.

بافت کلاه ، آموزش بافت کلاه ساده با میل

آموزش بافت کلاه ساده بچه هاه با میل

بافت کلاه مدل رنگارنگ

مهارت های لازم برای بافت کلاه ساده با میل

دو تا یکی: دو دانه را با هم یکی کردن

کشبافت: یک دانه زیر- یک دانه رو

بافت ساده: یک رج زیر- یک رج رو

بافت رکن: همه رج ها از رو، یا همه رج ها از زیر

بافت دانه برفی (جو دانه): رج اول یک دانه زیر یک دانه رو، رج دوم یک دانه رو یک دانه زیر

برای بافت کلاه ساده رنگارنگ به چند عدد کاموای رنگی میانه نیاز دارید. با توجه به دور سر کودک خود تعدادی دانه سر بگیرید. در اینجا ما 60 دانه سر انداختیم. 6 رج اول را مدل کشباف یکی زیر یکی رو ببافید.

رج بعدی: همه دانه ها را ساده بافی کنید.

رج های بعدی: رنگ کاموا را عوض کنید و با رنگ نو سه رج ساده بافی کنید. به همین ترتیب در پایان رج سوم رنگ کاموا را عوض کرده و دوباره سه رج ساده ببافید.

رج های بعدی: به نیمه های کلاه که رسیدید در هر رج دو دانه کم کنید. در پایان یک نخ از میان دانه ها رد کرده و آن را بکشید تا بالای کلاه جمع شود. حالا با کاموا های رنگی خود یک منگوله کاموایی درست کنید و بالای کلاه بدوزید. روش درست کردن منگوله کاموایی را می توانید در ستاره یاد بگیرید.

بافت کلاه مدل خط خطی

روش بافت این مدل کلاه شبیه مدل رنگارنگ است با این تفاوت که کشباف اول کلاه را باید دو دانه زیر، دو دانه رو ببافید. این کلاه مدل گرد می شود. برای زیبایی بیشتر می توانید از شکل های نمدی استفاده کرده و کلاه را تزیین کنید.

بافت کلاه توپ توپی بچگانه

برای بافت این کلاه بچه هاه 60 دانه یا کمتر سر اندازید. ابتدا 10 رج کشباف مدل دو دانه زیر، دو دانه رو ببافید.

رج های بعدی: رنگ نخ را عوض کنید و تا پایانی کلاه را ساده بافی کنید. قسمت بالای کلاه نیز مثل مدل های قبلی جمع می شود.

ادامه بافت: یک منگوله بزرگ با رنگی که قسمت کشباف را بافتید، ببافید. حال چند عدد منگوله رنگی کوچک درست کنید و به صورت پخش روی کلاه بدوزید.

بافت کلاه گوش خرسی

روش بافت این مدل کلاه بسیار ساده است. برای بافت آن باید از نخ کاموایی ضخیم و میل شماره 5 استفاده کنید. ابتدا به میزان دور سر کودک دانه سراندازید.

رج های بعدی: 5 رج کشباف یک دانه زیر یک دانه رو ببافید، سپس تا آخر کلاه را ساده بافی کنید و مثل مدل های قبلی بالای آن را جمع کنید.

گوش های خرسی: برای گوش ها باید دو منگوله کاموایی درست کنید، سپس هر منگوله را روی یک سمت بالای کلاه بدوزید. سعی کنید طوری دوخته شود که منگوله حالت نیم دایره به خود بگیرد.

بافت کلاه مدل دانه برفی

برای بافت این کلاه ساده ابتدا به میزان دور سر کودک خود دانه سر اندازید. سپس تا جایی که می خواهید روی پیشانی را بگیرد باید کشباف دو دانه زیر، دو دانه رو انجام دهید.

رج بعدی: همه دانه ها را زیر ببافید.

رج های بعدی: رنگ نخ را عوض کنید و شروع کنید مدل بافت دانه برفی (جودانه) را انجام دهید. تا پایانی کلاه همین مدل را ببافید و بالای کلاه را جمع کن کنید. برای بالای کلاه را نیز یک منگوله با رنگ قسمت کشباف درست کنید.

بافت کلاه مدل بستنی

ابتدا به میزان دور سر کودک خود دانه سر اندازید. ابتدا 10 رج را مدل کشباف دو دانه زیر دو دانه رو ببافید، سپس یک رج همه دانه ها را زیر ببافید.

رج های بعدی: نخ را عوض کنید و تا پایانی بافت در هر رج همه دانه ها را زیر ببافید.

برای قسمت بالای کلاه یک منگوله کوچک درست کنید و روی آن بدوزید. برای تزیین روی کلاه از کاموا های رنگ های مختلف استفاده کنید و روی کلاه را کوک های مختلف بزنید تا حالت شکلاتی بشود.

بافت کلاه بافتنی پسرانه

میزان دور سر، دانه سر بیندازید.

برای راحتی کار، ابتدا بیست دانه سر بیندازید و چند رج کشباف، یکی رو یکی زیر ببافید و با متر، میزان بگیرید تا با توجه به ضخامت کاموا، بدانید که برای دور سر، چند دانه لازم است.

من برای میزان دور سر، 46 سانت، 86 دانه سر انداختم با کاموای ضخامت میانه.

تعداد دانه ها باید مضربی از چهار باشد به اضافه دو دانه برای حاشیه.

شروع بافت:

بعد از دانه سر انداختن، چند رج(چهار سانت) کشباف، یکی رو یکی زیر ببافید.

بعد از کشباف، رج اول:

یک دانه زیر(حاشیه)(یک دانه از رو، سه دانه زیر، یک رو، سه زیر). داخل پرانتز تا آخر رج تکرار شود؛ یک دانه زیر(حاشیه)

رج دوم و رج های زوج همه دانه ها مثل خودش بافته می شود و ژته ها از رو گرفته می شود و باید طوری ببافید که سوراخ بیفتد.

رج سوم:

یک دانه زیر: (حاشیه). دانه رو را بافته، یک ژته انداخته، سه دانه زیر را با هم یکی کرده و یک ژته انداخته تا آخر رج به همین شکل. دانه آخر زیر(حاشیه)

ژته ها باید حتما سوراخ دار باشد تا بافت، حالت توری پیدا کند.

البته برای بافت توری می شود دانه های رو که بین سه دانه زیر هست را بیشتر کرد. ولی مدل فقط روی دانه های زیر انجام می شود.

بافت کلاه پسرانه با میل

بافت کلاه گرد فرانسوی (زنانه)

 • برای شروع کار، 8 دانه سر بیاندازید.

 • رج دوم رو باید به این شکل ببافید: یک ژته، یک زیر، یک ژته، یک زیر. این ترتیب بافت رو تا پایانی رج ادامه دهید. در پایان کار شما باید 15 دانه روی میل داشته باشید.

 • در رج سوم، باید همه دانه ها از رو بافته شوند.

 • برای شروع رج چهارم باید یک ژته، 2 تا از زیر، یک ژته، تا از زیر و به همین ترتیب تا پایانی رج ببافید.

 • برای رج پنجم نیز باید یک ژته، 3 تا از زیر، یک ژته، 3 تا از زیر و به همین ترتیب ادامه دهید.

 • بافتن کلاه رو به همین ترتیب ادامه بدید تا تعداد دانه های بین دو ژته به 21 برسد و یا ارتفاع بافت شما تقریبا 17 سانتی متر شود.

 • در این مرحله باید به میزان 3 سانتی متر بافت ساده یا جو دانه انجام دهید تا حالت افتادگی برای کلاه ایجاد شود.

 • در این مرحله باید دانه ها رو 2 تا یکی ببافید تا تعداد دانه ها نصف شود.

 • در این مرحله باید به میزان 3 تا 5 سانتی متر کش بافت ببافید.

 • در مرحله آخر باید تمام دانه ها را کور کنید.

 • برای زیباتر شدن کلاه میتونید از یک منگوله کوچک برای قسمت بالایی کلاه نیز استفاده کنید.

بافت کلاه دخترانه با میل

بافت کلاه بافتنی اسپرت

وسایل مورد نیاز

کاموا: 100 گرم

میل گرد شماره 4 برای کشباف

میل گرد و میل دوطرفه شماره 5

دکمه: 2 عدد

کاموا باید به گونه ای باشد که 17 دونه در 22 رج با بافت ساده و میل شماره 5 دارای ابعاد 10*10 سانتیمتر مربع باشد.

شرحات

بافت ابری در دو میل: تمام رجها به زیر بافته می شود.

بافت ابری در حالت بدون درز: یک دور زیر، یک دور رو

نحوه بافت

این کلاه ابتدا به صورت درزدار و سپس بدون درز بافته میشود.

ابتدا 94 - 86 دانه در میل گرد شماره 4 سر بیاندازید .یک رج از پشت کار به زیر ببافید، سپس بافت را به صورت زیر ادامه دهید: شش دونه ابتدا ابری، *دو تا زیر، دو تا رو* فاصله بین دو * را تا هشت دونه مانده به پایانی رج تکرار کنید و رج را با دو تا زیر و شش دونه آخر ابری تمام کنید.

بافت کشباف و ابری را ادامه دهید تا میزان 4 سانتیمتر شود، بعد بافت را با میل گرد شماره 5 به شرح زیر ادامه دهید:

شش دونه ابتدا ابری 74 - 82 را مطابق پترن 1. A بیافتد . رج را با شش دونه ابری تمام کنید. وقتی میزان 8 سانتیمتر شد، شش دونه ابتدای میل را کور کنید سپس بافت را به هم وصل کنید تا بدون درز شود و 80 - 88 دونه رو میل را همانند قبل ببافید.

وقتی میزان کلاه 21 -20 سانتیمتر شد، تمام دونه ها را تا پایان ابری ببافید و همزمان از هر سه دور دوازده دونه به تعداد پنج بار کم کنید. (تعداد دانه ها 28 - 20)

حال در طی دور دو تا یکی کنید، بعد کاموا را ببرید و از بین دونه های باقیمانده رد کرده بکشید و محکم کنید. بلندی کلاه تقریباً 26 -25 سانتیمتر خواهد بود. بعد دو قسمت ابری را در پایین کلاه روی هم قرار داده و دکمه ها را بدوزید.

بافت کلاه اسپرت دخترانه و پسرانه

اگر علاقه مند به کلاه بافتنی هستید می توانید برای مشاهده مدل ها به مقاله انواع کلاه بافتنی دخترانه رجوع نمایید.

منبع: مجله انگیزه
انتشار: 22 آذر 1400 بروزرسانی: 22 آذر 1400 گردآورنده: shop98ia.ir شناسه مطلب: 1860

به "بافت کلاه ، آموزش بافت کلاه ساده با میل" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "بافت کلاه ، آموزش بافت کلاه ساده با میل"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید